banner_top01.jpg

הדיירים שלנו

כשם שאנחנו מתהדרים בסטנדרט הגבוה של הפרויקטים שלנו, אנחנו גם מתהדרים באיכות הלקוחות שלנו. זה לא מקרי שבפרויקטים של G Group מוצאים שיעור גבוה במיוחד של רופאים, משפטנים, טייסים ואנשי עסקים. כי בחוגים אלה המוניטין של G Group , כחברה שמקדשת איכות ונותנת ללקוחותיה קצת יותר, כבר מתגלגל מפה לפה. הדיירים שלנו כבר יודעים שהם יקבלו בדיוק מה שהובטח להם במפרט, במחיר ובמועד שנקבע והם גם יודעים, שהשכנים שלהם יהיו אנשים איכותיים שרוצים קצת יותר – בדיוק כמוהם. כן, זה גם לא מקרי שהדיירים שלנו, הם גם השגרירים המצטיינים שלנו.