banner_top01.jpg

עדכונים

בחודש 11/2016 נתקבל היתר בנייה לפרויקט ברחוב בעל הנס רמת גן

 

יפו פרויקט בן גמליאל – סיימנו בניית השלד, מתחילים את עבודות הגמר

16/3/2016 - החלה הבנייה בפרוייקט היי טאוור גבעתיים


21.10.2014 - בתאריך ה29.10.2014 יערך כנס הרוכשים הראשון של פרוייקט המגורים הגדול בישראל, HI TOWER!