Hi Tower - גבעתיים

ברחוב שפע טל גבעתיים במגדל המגורים הגבוהה בישראל

במגדל שומר,חדר כושר לובי מפואר הכולל 6 מעליות העבודות באתר החלו

קומה 41 - 5 חדרים 142 מ"ר + מרפסת שמש 20 מ"ר כיוון מערב

דירה מפוארת במיוחד גובה תקרה בכל הדירה 4 מטר

2 חניות מחיר 4,300,000 ₪ לפרטים נוספים על הפרויקט מלאו פרטים